Amsterdam West

Vriendenkringen West is voor jongeren vanaf 15 jaar, volwassenen en ouderen in West wonen en graag andere mensen willen ontmoeten en daar moeite mee hebben. Dit kan komen door een lichte beperking, zoals een lichte verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, een autistische stoornis, chronisch ziek, een fysieke beperking en/of lichte psychische problematiek die in West wonen. Het is ook bedoeld voor mensen die zich eenzaam voelen. Die moeite hebben om in contact te komen met andere mensen en wat hulp kunnen gebruiken om sociale contacten op te doen en/of te onderhouden.
Zeker nu allerlei voorzieningen wegvallen voor velen, is het nog belangrijker om een sociaal netwerk om je heen te creëren. Zodat je een luisterend oor hebt, gezellig met elkaar kan lachen, iets leuks kan doen samen en elkaar kan steunen in moeilijke tijden.

vk

Vriendenkringen brengt je in contact met anderen en ondersteunt je in het aangaan van nieuwe sociale contacten. En wie weet wordt het wel een vriendschap. Gewoon, om leuke dingen met elkaar te doen, zoals naar de film, gezellig theedrinken, bowlen, wandelen, koken of naar een voetbalwedstrijd gaan; wat vrienden met elkaar doen. En tegelijkertijd op natuurlijke wijze  leer je sociale vaardigheden oefenen, zoals contacten aangaan en deze leren te onderhouden.
Vriendenkringen biedt mensen een kans om hun eenzaamheid te doorbreken en aansluiting te vinden met leeftijdsgenoten. Dit maakt het leven leuker en een stuk gemakkelijker voor velen!

Kennismakingsgesprek
Na je aangemeld te hebben via de site, telefoon of mail, wordt er een afspraak gemaakt voor een nadere kennismaking. In dit kennismakingsgesprek met de projectleider van Vriendenkringen kan je o.a. aangeven wat  jouw leeftijd is,  je hobby’s, interesses, dagbesteding, werk, school, woonsituatie, verwachting van de Vriendenkring enzovoort. Daarna wordt je uitgenodigd voor onze ontmoetingsbijeenkomsten. Die zijn 2 keer per maand in West: op de woensdagnamiddag (met eten als je wilt) en de zondagmiddag.

Ontmoetingsbijeenkomsten
Twee keer per maand wordt er een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd in West. Daar worden alle nieuwe en bestaande deelnemers voor uitgenodigd. Je kan dan gemakkelijk in contact komen en gaan kletsen met anderen mensen. Of een spelletje met elkaar doen. En als je meer hulp wil kan iemand van de begeleiding je voorstellen aan een ander(en). Voor de jongeren hebben we een kleine activiteit die jullie met anderen kunnen doen. Nog leuker is als je je idee in de ideeenbox doet voor een activiteit. dan kunnen we echt doen wat jullie willen!
Je kan meerdere keren naar de ontmoetingsbijeenkomsten komen. Ook kan je naar de ontmoetingsbijeenkomsten in Nieuw West gaan. Of in Centrum en Noord is het alleen voor jongeren.

En dan verder…
1.
Als je een klik hebt met iemand kan je een afspraak maken met die persoon om elkaar buiten de ontmoetingsbijeenkomst te gaan zien. We helpen je hierbij door een afsprakenkaartje samen in te vullen. Zo is het duidelijk waar, wanneer en hoe laat jullie elkaar zien. Wat jullie gaan doen en andere belangrijke details. Samen bekijken we of het nodig is dat er een begeleider van Vriendenkringen meegaat.
2. Vind je het leuk om een activiteit buiten de ontmoetingsbijeenkomst met een groepje te gaan doen? Dan kan je met een begeleider andere mensen gaan vragen die met je mee willen. Ook hier kijken we samen of jullie dit zelfstandig kunnen doen of dat er een begeleider meegaat.

Vrijwilligers
De ontmoetingsbijeenkomsten draaien we met vrijwilligers. Ook de verdere ondersteuning in de onderlinge contacten en activiteiten wordt door vrijwilligers gedaan. Als je het leuk lijkt om mee te helpen kan je je ook als vrijwilliger opgeven. Je zal er zelf ook veel plezier aan beleven! Vrijwilligers krijgen verschillende trainingen, elke 2 maanden is er een bijeenkomst voor vragen en ondersteuning vanuit Vriendenkringen en de onkosten worden vergoed.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden?
Dat kan bij Aude Logger:
alogger@dock.nl
06-4159.7373