Nu ook Vriendenkringen 35+ in West

Vriendenkringen was de afgelopen jaren een project voor jongeren in West van 15 tot 35 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, lichte psychische problematiek, niet aangeboren hersenletsel, ADHD, chronische ziekte en/of autisme spectrum stoornis. Nu is er ook een Vriendenkring in West voor mensen vanaf 35 jaar met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, chronisch ziek, fysieke beperking en/of psychische problematiek die zelfstandig wonen in West.

Zeker nu de AWBZregeling wegvalt voor velen is het nog belangrijker om een sociaal netwerk van vrienden om je heen te creëren. Zodat je een luisterend oor hebt, gezellig met elkaar kan lachen en elkaar kan steunen in moeilijkere tijden.

Vriendenkringen brengt jullie in contact met elkaar en ondersteunt jullie in het aangaan van nieuwe vriendschappen. Gewoon, om gezellige dingen met elkaar te doen, zoals naar de film, gezellig theedrinken, bowlen, wandelen, vissen of naar een voetbalwedstrijd gaan; wat vrienden met elkaar willen gaan doen. En tegelijkertijd op natuurlijke wijze oefen je sociale vaardigheden zoals contacten aangaan en deze leren te onderhouden. Het biedt deze mensen een kans om hun eenzaamheid te doorbreken en aansluiting te vinden met leeftijdsgenoten. Dit maakt het leven leuker en een stuk gemakkelijker  voor  velen.

Kennismakingsgesprek
Na zich aangemeld te hebben via de site of direct bij de projectleider wordt er een afspraak gemaakt voor een nadere kennismaking. In dit kennismakingsgesprek met de projectleider van Vriendenkringen kan de deelnemer o.a. aangeven over zijn/haar: leeftijd, hobby’s, interesses, dagbesteding, werk, school, woonsituatie, verwachtingen van de Vriendenkring enzovoort. Men geeft ook aan hoeveel nieuwe vrienden men zou willen hebben in de vriendenkring, wat men zou willen doen enzovoort. Daarna wordt de nieuwe deelnemer uitgenodigd voor de Kringlink.

Kringlink
Een aantal keren per jaar wordt er een Kringlink-bijeenkomst georganiseerd waar alle nieuwe deelnemers voor worden uitgenodigd. Aan de hand van verschillende kennismakingspelletjes onder begeleiding van vrijwilligers, de projectleider van Vriendenkringen en een consulent van MEE Amstel en Zaan, leren ze andere deelnemers kennen. Dit wordt in kleine groepjes gespeeld die ook van samenstelling rouleren, zodat men aan het eind van de avond zoveel mogelijk deelnemers heeft ontmoet en gesproken. Na afloop van de Kringlink geeft men op de ‘klik-kaarten’ aan met wie je in een vriendenkring zou willen zitten.

Vriendenkring
Als er een ‘klik’ is tussen verschillende deelnemers, vormt men daarna kleinere groepjes met een vrijwilliger die hen ondersteunt in hun activiteiten. De groepjes bestaan uit 3 tot 8 deelnemers. Gezamenlijk gaan zij minimaal een keer per maand leuke dingen met elkaar doen en helpt de vrijwilliger hen stap voor stap hoe ze hun vriendenkring kunnen onderhouden zodat ze na een jaar dit zelfstandig voort kunnen zetten.

Vrijwilligers
Nu dat er veel nieuwe vriendenkringen bij zullen komen is de vraag naar vrijwilligers des te groter geworden. U kunt zich ook als vrijwilliger van een vriendenkring opgeven wanneer u het leuk vindt om een groepje mensen 1 keer per maand een fijne tijd te bezorgen. Ook u zal er veel plezier aan beleven! U begeleidt en ondersteunt de deelnemers om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, helpt bij het regelen van de activiteit en alles wat daar nog bij kijk komt om tenslotte na een jaar de vriendengroep het zelfstandig te laten doen. Vrijwilligers krijgen verschillende trainingen, elke 2 maanden is er een bijeenkomst voor vragen en ondersteuning vanuit Vriendenkringen en de onkosten worden vergoed.

Wilt u meedoen met Vriendenkringen? Als deelnemer of als vrijwilliger? Meld je aan bij Vriendenkringen!