Gezocht: Stagiair(e)s!

Vriendenkringen zoekt stagiaires voor studiejaar 2015-2016!

Wij hebben vanaf september enkele stageplekken beschikbaar in de stadsdelen Noord, West en Nieuw-West voor het studiejaar 2015-2016.

Wat is Vriendenkringen?                                                                                    

Vriendenkringen is een project dat in Amsterdam door stichting DOCK wordt uitgevoerd door een projectleider en een aantal stagiair(e)s en vrijwilligers. Het is opgezet om jongeren met een beperking uit een sociaal isolement te halen en meer deel uit te laten maken van de maatschappij. De doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren met een beperking op cognitief, lichamelijk of psychisch gebied. In de stadsdelen West en Nieuw-West is tevens een oudere doelgroep van 35-plussers. De deelnemers van Vriendenkringen worden na afloop van een kennismakingsbijeenkomst (Kringlink) aan elkaar gematcht op basis van eigen voorkeur en vervolgens wordt er een vriendenkring gevormd. Aan deze vriendenkring worden één of twee begeleiders gekoppeld, dit zijn stagiair(e)s of vrijwilligers.

Wat zijn de taken en werkzaamheden van de stagiair(e)? 

Na een inwerkperiode gaat de stagiair(e) zelfstandig één of meerdere groepjes (vriendenkringen) begeleiden tijdens activiteiten zoals bowlen, koken of een film kijken bij iemand thuis. De deelnemers hebben veelal moeite met het aangaan van sociale contacten dus daarbij ondersteunt de stagiair(e) hen. Ook hebben zij bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het plannen, omgaan met geld en zelfstandig reizen. De deelnemers hebben verschillende achtergronden, zoals een verstandelijke beperking, ADHD, autisme, depressie of schizofrenie waardoor een individuele benadering vereist is. De stagiair(e) verdiept zich in de achtergrond van de deelnemers en verwerft kennis van de doelgroep door middel van cursussen en intervisiebijeenkomsten. Tijdens de tweewekelijkse inloopbijeenkomsten heeft de stagiair(e) een begeleidende en coachende rol. Het doel van het project is dat de jongeren na verloop van tijd hun eigen vriendenkring kunnen onderhouden, zonder hulp van de stagiair(e). Hiervoor maakt de stagiair(e) aan het begin van de stage een concreet plan van aanpak.

Je leert om zelfstandig één of meerdere vriendenkringen te begeleiden. Hierbij komen veelal vaardigheden als planmatig, creatief en flexibel werken aan bod. Daarnaast ligt de focus op de volgende competenties: initiatief nemen, vergroten/inzetten van het probleemoplossend vermogen, samenwerken, zelfstandigheid verwerven en verantwoordelijk kunnen werken. Ook leer je inspelen op de individuele behoeftes en wensen van de jongeren alsmede de groepsdynamiek. Je streeft naar verbetering van de sociale vaardigheden en omgangsvormen bij de doelgroep, alsmede ontwikkeling van hun zelfredzaamheid, zelfwaardering en weerbaarheid.

Wat vragen wij:

 • Je zit in het tweede of derde jaar van een HBO-opleiding (bij voorkeur SPH, MWD, Toegepaste Psychologie of Pedagogiek)
 • Je bent verantwoordelijk, creatief, initiatiefrijk, flexibel en leergierig. Daarnaast sta je stevig in je schoenen en heb je een open en actieve houding
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep
 •  Je bent minimaal 8 uur  in de week beschikbaar en bent bereid om je uren flexibel in te zetten aangezien er veelal bijeenkomsten ’s avonds en/of in het weekend plaatsvinden (gemiddeld 4-6 keer per maand). NB. Je loopt dus geen stage op vaste dagen/tijden, maar deelt in overleg met de jongeren en de projectleider jouw uren in!

Wat bieden wij:

 • Begeleiding door een HBO-geschoolde medewerker van DOCK
 • Na een inwerkperiode zelfstandig aan de slag
 • Afwisselende en uitdagende werkzaamheden
 • Leuke en ontspannen werksfeer binnen het jongerenwerk
 • Mogelijkheid tot eigen inbreng m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden
 • Deskundigheidsbevordering d.m.v. intervisiebijeenkomsten en trainingen
 • Stage- en onkostenvergoeding

Interesse? Mail je motivatie & CV naar Aude Logger: alogger@dock.nl

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) behoort tot onze standaardprocedure bij indiensttreding. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.