Vriendenkringen in West

Vriendenkringen was de afgelopen jaren een project voor jongeren in West van 15 tot 35 jaar met een beperking. Nu is er ook een Vriendenkring in West voor mensen vanaf 35 jaar met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, een autistische stoornis, chronisch ziek, fysieke beperking en/of lichte psychische problematiek die in West wonen.

Zeker nu allerlei voorzieningen weg vallen voor velen is het nog belangrijker om een sociaal netwerk van vrienden om je heen te creëren. Zodat je een luisterend oor hebt, gezellig met elkaar kan lachen en elkaar kan steunen in moeilijkere tijden.

Vriendenkringen brengt je in contact met elkaar en ondersteunt je in het aangaan van nieuwe vriendschappen. Gewoon, om gezellige dingen met elkaar te doen, zoals naar de film, gezellig theedrinken, bowlen, wandelen, vissen of naar een voetbalwedstrijd gaan; wat vrienden met elkaar willen gaan doen. En tegelijkertijd op natuurlijke wijze oefen je sociale vaardigheden zoals contacten aangaan en deze leren te onderhouden. Het biedt mensen een kans om hun eenzaamheid te doorbreken en aansluiting te vinden met leeftijdsgenoten. Dit maakt het leven leuker en een stuk gemakkelijker voor velen.

Kennismakingsgesprek
Na zich aangemeld te hebben via de site of direct bij de projectleider wordt er een afspraak gemaakt voor een nadere kennismaking. In dit kennismakingsgesprek met de projectleider van Vriendenkringen kan je o.a. aangeven over jouw leeftijd, hobby’s, interesses, dagbesteding, werk, school, woonsituatie, verwachtingen van de Vriendenkring enzovoort. Je geeft ook aan hoeveel nieuwe vrienden je zou willen hebben in de vriendenkring, wat men zou willen doen enzovoort. Daarna wordt de nieuwe deelnemer uitgenodigd voor de Kringlink.

Kennismakingsbijeenkomsten
Een aantal keren per jaar wordt er een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd waar alle nieuwe deelnemers voor worden uitgenodigd. Aan de hand van verschillende kennismakingspelletjes of activiteiten onder begeleiding van vrijwilligers, de projectleider van Vriendenkringen en een consulent van MEE Amstel en Zaan, leren ze andere deelnemers kennen. Dit wordt in kleine groepjes gespeeld die ook van samenstelling rouleren, zodat men aan het eind van de avond zoveel mogelijk deelnemers heeft ontmoet en gesproken. Na afloop van de Kringlink geeft men op de ‘klik-kaarten’ aan met wie je in een vriendenkring zou willen zitten.

Vriendenkring
Als er een ‘klik’ is tussen verschillende deelnemers, vormt men daarna kleinere groepjes met een vrijwilliger die hen ondersteunt in hun activiteiten. De groepjes bestaan uit 3 tot 8 deelnemers. Gezamenlijk gaan zij minimaal één keer per maand leuke dingen met elkaar doen en helpt de vrijwilliger hen stap voor stap hoe ze hun vriendenkring kunnen onderhouden zodat ze na een jaar dit zelfstandig voort kunnen zetten.

Vrijwilligers
Nu dat er veel nieuwe vriendenkringen bij zullen komen is de vraag naar vrijwilligers des te groter geworden. U kunt zich ook als vrijwilliger van een vriendenkring opgeven wanneer u het leuk vindt om een groepje mensen 1 keer per maand een fijne tijd te bezorgen. Ook u zal er veel plezier aan beleven! U begeleidt en ondersteunt de deelnemers om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, helpt bij het regelen van de activiteit en alles wat daar nog bij kijk komt om tenslotte na een jaar de vriendengroep het zelfstandig te laten doen. Vrijwilligers krijgen verschillende trainingen, elke 2 maanden is er een bijeenkomst voor vragen en ondersteuning vanuit Vriendenkringen en de onkosten worden vergoed.

Kennismakingsbijeenkomst voor jongeren

Er is alweer gauw een kennismakingsbijeenkomst voor jongeren uit Amsterdam. Dat is op:
donderdag 1 oktober
van 19:00 tot 21:00 uur

Als je op zoek bent naar vrienden en je bent tussen de 15 en ongeveer 28 jaar oud, dan kan je meedoen!
Meld je gauw aan via de site of direct bij Aude: alogger@dock.nl  of  06-41597373 Read More