Home

Vriendenkringen Amsterdam is een project van de welzijnsorganisatie DOCK. Vriendenkringen organiseert ontmoetingsbijeenkomsten voor jongeren en volwassenen die graag sociale contacten willen en hier moeite mee hebben. Dit kan bijvoorbeeld komen door een verstandelijke of psychische kwetsbaarheid en/of een bepaalde mate van eenzaamheid.