Vriendenkringen Jeugd Amsterdam

IMG_7184
Vriendenkringen Jeugd is er voor jongeren uit heel Amsterdam met een licht verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking die soms wat hulp nodig hebben bij het contact leggen met leeftijdsgenoten.  Tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten ga jij samen met andere jongeren en met hulp van een stagiair of vrijwilliger leuke activiteiten doen. Ontstaat er een klik tussen jou en andere jongeren dan kunnen jullie in groepjes elkaar beter leren kennen. Deze groepjes worden vriendenkringen genoemd.

De jeugdbijeenkomsten worden twee keer per maand georganiseerd. Aanmelden is gratis. Met de jongeren organiseren wij activiteiten op locaties, denk aan leuke workshops, maar wij gaan ook op stap!  Naar de film, museum of zwemmen. Voor dit soort activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd. De ontmoetingsbijeenkomsten vinden plaats op  jongerenwerk locaties van DOCK.

IMG_7183