Vrijwilliger worden

Vrijwilliger worden bij Vriendenkringen? Meld je aan!

Bij Vriendenkringen ondersteun je mensen die een bepaalde mate van eenzaamheid ervaren, moeilijk contacten leggen, zich buitengesloten voelen en juist meer positieve sociale contacten willen aangaan. Het kan ook zijn dat mensen een lichte beperking hebben waardoor ze geen of moeilijk aansluiting vinden. Dit kan iemand zijn met een lichte verstandelijke beperking, chronische ziekte, lichamelijke beperking of autisme enzovoort.
Je helpt hen bij het ontmoeten, contact leggen met anderen en het onderhouden van deze nieuwe contacten. Je leert hen sociaal vaardiger te worden en helpt hen bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Hierdoor kun je een zinvolle bijdrage aan hun welzijn leveren.

* Als vrijwilliger help je bij de voorbereidingen en tijdens de bijeenkomsten waar deelnemers elkaar kunnen ontmoeten. Je heet hen welkom, stelt hen voor aan anderen, helpt gesprekken op gang te brengen of gaande te houden. Zo dat de deelnemers elkaar beter leren kennen. Je kan ook een kennismakingsspel begeleiden.
* Als er een match is tussen 2 of meer personen vul je met hen een afsprakenkaart in. Ze gaan dan samen iets leuks ondernemen buiten de bijeenkomst. Je kan dan als vrijwilliger meegaan om het groepje te ondersteunen tot dat ze het zelfstandig kunnen. Zo leer je ze hoe je afspraken maakt en communiceert met elkaar.
* Andere keren ondersteun je als vrijwilliger bij een idee van een deelnemer voor een activiteit die tijdens of buiten de bijeenkomst uitgevoerd kan worden.

Als vrijwilliger bij Vriendenkringen ben je een sociaal mens, heb je geduld, ben je meelevend, kun je mensen op een positieve manier sociale vaardigheden aanleren en vind je het leuk om minimaal één keer per maand mee te helpen met de bijeenkomt op de zondagmiddag. Als er matches of groepjes ontstaan, kan je hen ook ondersteunen in hun afspraken en uitjes buiten de bijeenkomsten om.

Vanuit Vriendenkringen krijg je trainingen, intervisie en persoonlijke begeleiding. De kosten die je maakt voor Vriendenkringen worden vergoed en je bent bij ons WA verzekerd.

Lijkt het je wat? Of wil je meer weten?
Stuur een e-mail naar vriendenkringen@dock.nl of bel naar 06 309 665 72